18 listopada Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

W roku bieżącym, po raz dwunasty, organizowana jest kampania pod nazwą Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, której celem jest promowanie wiedzy na temat jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi zjawisko antybiotykooporności. Narastanie tego zjawiska to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków.

W Polsce organizacją Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i propagowaniem jego celów zajmuje się Narodowy Instytut Leków, w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pn.„Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”. Szczegółowe informacje o tegorocznych obchodach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w Polsce, znajdują się na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” www.antybiotyki.edu.pl