IKAR – Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Trwa kolejna edycja Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki IKAR

Można już składać wnioski i zgłaszać kandydatury do IKARA 2019.

Umotywowane wnioski kierować należy do dnia 30 listopada br. na adres:

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.um.bielsko.pl) oraz w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (tel. 033/  497 14 75).

Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i Sztuki IKAR

są wręczane od 1993 roku i przyznawane są w następujących kategoriach:

  • za szczególne osiągnięcia kulturalne w roku kalendarzowym
  • za wybitną działalność w dziedzinie kultury i sztuki

W każdym roku mogą być przyznawane dwie nagrody, po jednej w każdej kategorii.

Ponadto w każdym roku może zostać przyznany: 

  • KAR SPECJALNY za wyjątkowe działania na rzecz kultury
  • tytuł honorowy Dobrodziej Kultury szczególnie zaangażowanym w sprawy kultury mecenasom i sponsorom
  • Dyplom Specjalny za szczególną działalność na rzecz kultury
  • Dyplom Honorowy za wieloletnią działalność kulturalną

O nagrodę ubiegać się mogą osoby mieszkające w Bielsku-Białej oraz osoby, których działalność lub twórczość pozostaje w związku z miastem Bielsko-Biała.

Lista dotychczasowych laureatów nagrody

Regulamin