Wydział Organizacji i Nadzoru

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 1. Inicjowanie działań usprawniających organizację pracy i funkcjonowania Urzędu.
 2. Opracowywanie projektów: Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Pracy i bieżąca ich aktualizacja.
 3. Prowadzenie rejestrów zarządzeń Prezydenta Miasta.
 4. Prowadzenie zbioru:
 • upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Prezydenta,
 • porozumień spraw powierzonych do realizacji organom jednostek samorządu terytorialnego i innym podmiotom oraz powierzonych powiatowi przez organy administracji rządowej,
 • dokumentów związanych z przynależnością Miasta do związków.
 1. Ewidencjonowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, w tym prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków oraz opracowywanie analiz.
 2. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 3. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji wniosków z kontroli Urzędu oraz prowadzenie zbioru protokołów z kontroli.
 4. Prowadzenie spraw kadrowych Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta oraz pracowników Urzędu i dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych.
 5. Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu.
 6. Prowadzenie staży, praktyk studenckich i uczniów szkół średnich.
 7. Prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych Urzędu w tym:
 • administrowanie budynkami,
 • ewidencja majątku Urzędu,
 • utrzymanie czystości i porządku w obiektach Urzędu,
 • ochrona, dozór, zabezpieczenie obiektów Urzędu,
 • ochrona i zabezpieczenie łączności na potrzeby Urzędu,
 • zaopatrzenie materiałowo-techniczne Urzędu,
 • zamawianie i ewidencja pieczęci na potrzeby wydziałów,
 • gospodarka samochodowa,
 • konserwacja inwentarza biurowego,
 • obsługa techniczna sesji, narad i spotkań organizowanych przez Prezydenta Miasta i Radę Miejską,
 • zamawianie i prenumerata czasopism oraz książek na potrzeby pracowników Urzędu.
 1. Prowadzenie spraw bhp.
 2. Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.
 3. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników Urzędu.
 4. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Dziennika Podawczego oraz Biura Obsługi Interesanta.
 5. Zapewnienie obsługi sekretarskiej Prezydenta Miasta, Zastępców oraz Sekretarza.
 6. Obsługa organizacyjna wyborów, referendów i spisów powszechnych.
Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon fax e-mail
           
           
Naczelnik Wydziału Anna Kajor 9 33 4971 408   on@um.bielsko.pl
Zastępca naczelnika Michał Kłusak 6 33 4971 469    
Zastępca naczelnika Magdalena Gębala 7 33 4971 658    
Skargi i wnioski

 

12 33 4971 413    
Zespół ds. kadr i szkoleń   10 33 4971 410
33 4971 411
33 4971 781  
Zespół ds. organizacji  

8

11

12

33 4971 414, 33 4971 490

33 4971 405, 33 4971 406

33 4971 413

   
Stanowisko ds. BHP   5 33 4971 470    
Zespół ds. administracyjnych   6 33 4971 474    
Zespół ds. utrzymania budynków i zaopatrzenia   6

33 4971 470

33 4971 467

33 4971 725

   
Biuro Rzeczy Znalezionych   6

33 4971 470

33 4971 467

   
Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych   6 33 4971 470    
Archiwum zakładowe plac Ratuszowy 1   Suterena 33 4971 502    
Archiwum zakładowe plac Ratuszowy 5   314 33 4701 257    
Biuro Obsługi Interesanta   Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 801 

Informacja dla osób niepełnosprawnych

   
    Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 802

Rodzina Plus, Senior Plus

   
    Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 803

33 4971 804

33 4971 811

Działalność Gospodarcza

   
    Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 805

Geodezja i Kartografia

   
    Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 806

Nieruchomości

   
    Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 807

Podatki o Opłaty

   
    Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 808

Ochrona Środowiska i Gospodarka Miejska

   
    Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 809

33 4971 810

Urbanistyka i Architektura

   
    Plac Ratuszowy 6 - parter

 33 4971 813

33 4971 814

Dziennik Podawczy

   
Informacja   Plac Ratuszowy 6 - parter 33 4971 800   informacja@um.bielsko.pl
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 1 – parter - pokoje nr 4 – 13, Plac Ratuszowy 6 – Biuro Obsługi Interesanta 
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 414, 33 4971 490
FAX
33 4971 781, 33 4971 814