Wydział Organizacji i Nadzoru

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu,
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz zmian do Regulaminu,
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielanymi upoważnieniami i pełnomocnictwami,
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą interesantów,
 • Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem skarg, wniosków i interwencji,
 • Prowadzenie spraw osobowych i rozwoju zawodowego pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • Kontrola wewnętrzna komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta w zakresie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Współpraca ze związkami oraz stowarzyszeniami, których członkiem jest Miasto,
 • Obsługa kancelaryjno-biurowa Prezydenta, jego Zastępców oraz Sekretarza Miasta,
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów powszechnych i referendów.
 • Administrowanie budynkami na potrzeby Urzędu oraz gospodarka lokalami biurowymi w tych budynkach,
 • Utrzymanie czystości i porządku w obiektach Urzędu,
 • Ochrona, dozór, zabezpieczenie obiektów Urzędu przed włamaniem i pożarem,
 • Obsługa i zabezpieczenie łączności na potrzeby Urzędu,
 • Zaopatrzenie materiałowo - techniczne Urzędu,
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 • Prowadzenie całości spraw dot. zamawiania i ewidencji pieczęci na potrzeby wydziałów,
 • Gospodarka samochodowa,
 • Konserwacja inwentarza biurowego,
 • Obsługa techniczna sesji, narad i spotkań organizowanych przez Prezydenta Miasta i Radę Miejską,
 • Całość spraw dot. służby BHP,
 • Całość spraw związanych z administrowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Ewidencja majątku Urzędu,
 • Całość spraw dot. zamawiania i prenumeraty czasopism oraz zamawianie i ewidencja książek na potrzeby wydziałów.
 • Biuro Rzeczy Znalezionych
Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon fax e-mail
           
           
Naczelnik Wydziału Anna Kajor 9 33 4971 408   on@um.bielsko.pl
Zastępca naczelnika Michał Kłusak 6 33 4971 469    
Kierownik Biura Obsługi Interesanta Magdalena Gębala 7 33 4971 658    
Skargi i interwencje

 

12 33 4971 413    
Zespół ds. kadr i szkoleń   10 33 4971 410
33 4971 411
33 4971 781  
Zespól ds. organizacji  

8

11

12

33 4971 414, 33 4971 490

33 4971 405, 33 4971 406

33 4971 413

   
Stanowisko ds. BHP   5 33 4971 470    
Zespół ds. administracyjnych   6 33 4971 474    
Zespół ds. utrzymania budynków i zaopatrzenia   6

33 4971 470

33 4971 467

33 4971 725

   
Biuro Rzeczy Znalezionych   6

33 4971 470

33 4971 467

   
Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych   6 33 4971 470    
Archiwum zakładowe plac Ratuszowy 1   Suterena 33 4971 502    
Archiwum zakładowe plac Ratuszowy 5   314 33 4701 257    
Biuro Obsługi Interesanta   Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 801 

Informacja dla osób niepełnosprawnych

   
    Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 802

Rodzina Plus, Senior Plus

   
    Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 803

33 4971 804

33 4971 811

Działalność Gospodarcza

   
    Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 805

Geodezja i Kartografia

   
    Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 806

Nieruchomości

   
    Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 807

Podatki o Opłaty

   
    Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 808

Ochrona Środowiska i Gospodarka Miejska

   
    Plac Ratuszowy 6 - parter

33 4971 809

33 4971 810

Urbanistyka i Architektura

   
    Plac Ratuszowy 6 - parter

 33 4971 813

33 4971 814

Dziennik Podawczy

   
Informacja   Plac Ratuszowy 6 - parter 33 4971 800   informacja@um.bielsko.pl
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 1 – parter - pokoje nr 4 – 13, Plac Ratuszowy 6 – Biuro Obsługi Interesanta 
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 406
FAX
33 4971 781, 33 4971 814