Fundusze UE

Bielsko-Biała od lat bardzo aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu funduszy europejskich, który w dużym stopniu wpływają na rozwój miasta. W tej materii Bielsko-Biała może się pochwalić sporymi osiągnięciami.

 

Okres programowania 2014-2020:

 

 

Projekty Miasta Bielska-Białej, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekty Miasta Bielska-Białej, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Projekty Miasta Bielska-Białej, realizowane w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

 

Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku- Białej wspólnie z bielskimi szkołami realizuje projekty edukacyjne w ramach programu Erasmus+.
W ramach projektów uczniowie bielskich szkół zawodowych odbywają staże i praktyki zagraniczne, a nauczyciele doskonalą swoje umiejętności  językowe i metodyczne.  Informacje o programach edukacyjnych dofinasowanych ze środków unijnych, w których uczestniczą bielskie szkoły można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej 
tutaj.  

 

W obecnym okresie programowania Miasto Bielsko-Biała, jako lider subregionu południowego województwa śląskiego, pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego. Szczegóły są dostępne tutaj.

 

 

 

 Okres programowania 2007-2013:

 

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Projekty realizowane w ramach program „Uczenie się przez całe życie

 

 

 

Okres programowania 2004-2006:

         

Projekty zrealizowane w ramach Zintergowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  

Projekty zrealizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich  

Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót
Na skróty
bip - Biuletyn Informacji Publicznej
e-skrzynka podawcza
zapytajprezydenta - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
BUDZET
Budżet obywatelski
 „Płatności online”  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego
Pogoda i jakość powietrza
pomoc prawna
SPM
Konsultacje społeczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
geoportal - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
To jest aplikacja Webphone służąca do bezpłatnego dzwonienia do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.