Zabytki

Grodzisko w Starym Bielsku - pochodzące z XII wieku, pozostałość obronnej osady rolniczo-produkcyjnej. Wielka platforma - łąka (ok.3,2 ha) o kształcie zbliżonym do koła, otoczona podwójnym wałem rozdzielonym fosą.   ul. Pod Grodziskiem, ul. Wał Szwedzki

 


 

Zamek Książąt Sułkowskich - dawna siedziba książąt cieszyńskich, wzniesione w drugiej połowie XIV wieku. Proj. J.Pölzelmeyer, a wieżę pł.-zach. proj.E.Rost 1855-1864r. Obecnie jest siedzibą Muzeum w Bielsku-Białej ul. Wzgórze 16 (http://www.muzeum.bielsko.pl)

 

 

 

Ratusz - powstał w latach 1895-1897 wg projektu Emanuela Rosta dla Komunalnej Kasy Oszczędności, w stylu eklektyzmu z wyjątkowo bogatą bryłą oraz detalem elewacji i wnętrz. Obecnie siedziba władz miejskich.   plac Ratuszowy 1

 


 

 


 

Teatr Polski - powstał w latach 1889-1890 wg projektu Emila Förster, wykonawca: A.Walczok, rzeźby i sztukaterie: Josef Schener i Adolf Schila z Wiednia, kurtyna malowana w pracowni Johanna Kautsky'ego przez Francesco Angelo Rottonara. Budynek wzorowany na architekturze teatrów Wiednia i Budapesztu. Przebudowa wg projektu firmy Feller & Helmer z Wiednia w 1905r., kolejna przebudowa i remont 2000r.   ul. 1 Maja 1

 


 

Hotel "Prezydent" - wybudowany w latach 1892-1893 jako "Hotel Cesarski", proj.K.Korn, w stylu historyzmu. Architektura o okazałych, pałacowych formach.   ul. 3 Maja 12
Kościół ewangelicki Marcina Lutra w Białej - zbudowany w latach 1792-1798 w stylu klasycystycznym, wg projektu inż.Breuninga. Rozbudowany z dobudową obecnej wieży 1832-1833,   ul. Staszica
Kościół Opatrzności Bożej - powstał w latach 1760-1769 styl późnobarokowy, bogaty wystrój wnętrz. Przebudowa fasady zachodniej wg projektu E.Rosta 1886-1889. W otoczeniu figury kamienne: z rzeźbą Św.Jana Nepomucena (barokowa - 1782r.) z rzeźbą Św.Floriana (barokowa - 1 poł.XIXw.),   plac Opatrzności Bożej 19

Katedra Św.Mikołaja - powstała w latach 1443-1447 w stylu gotyckim. Niszczona pożarami - 1659, 1750, 1808, 1836, 1860; 1830 - zawalenie się wieży. Gruntowna przebudowa i rozbudowa 1908-1910 wg projektu Leopolda Bauera z Wiednia.   plac Św. Mikołaja

 

 

Kościół Św.Barbary - zbudowany w 1690r. - drewniany, modrzewiowy o konstrukcji zrębowej, jednonawowy z prezbiterium, sobotami, sygnaturka. Mikuszowice Krakowskie,   ul. Cyprysowa 25
Kościół Św.Stanisława w Starym Bielsku - zbudowany w drugiej połowie XIV wieku z fundacji ks.cieszyńskiego Przemysława I Noszaka. W l.1830-1833 remont, nadbudowa wieży z ostrosłupowym hełmem. Okna kamieniarka gotycka z witrażami, ołtarz tryptyk gotycki, polichromie w prezbiterium i na ścianie tęczowej.   ul. Klubowa 6

Pomnik Marcina Lutra - powstał w 1900r., rzeźba Franza Vogela z Wiednia w brązie. Jedyny w Polsce pomnik tego Reformatowa.
plac Marcina Lutra

 


 

Kościół Ewangelicko-Augsburski PW Zbawiciela - zbudowany w latach 1782-1790, przebudowany 1849-1852, dobudowa wieży 1895-1896, obecny charakter od 1882r. Położony w zespole "Bielskiego Syjonu", Plac Marcina Lutra

"Bielski Syjon" - teren na którym zlokalizowane są:

 • Kościół Ewangelicko-Augsburski PW Zbawiciela,
 • Szkoła Ewangelicka tzw. nowa (obecnie plebania) - 1792-1794,
 • Pomnik Marcina Lutra ze skwerem - 1900,
 • Pomnik Miłości i Wdzięczności - rekonstrukcja 2001r.
 • Szkoła Męska Ewangelicka i Ewangelickie Seminarium Nauczycielskie (dziś Państwowa Szkoła Muzyczna) - 1863-1865,
 • Szkoła Ewangelicka Żeńska (dawna, dziś Szkoła Podstawowa nr 2) - 1896-1897,
 • Hala gimnastyczna dawnej ewangelickiej Szkoły Męskiej - 1863-1867,
 • Sadzawka Pastorów i skwer przed zachodnią fasadą Kościoła - 1937r.,
 • Ośrodek wydawniczy "Augustana" - 1987-1991r. - w miejscu wyburzonej "starej" szkoły i domu kantora,
 • Cmentarz ewangelicki "Stary" ul.Modrzewskiego (1833r., poszerzony w 1895r.)

Dworzec Główny PKP - zbudowany 1889-1890 w styli historyzmu, wg proj.Carla Schulza z Bielska, otwarcie 26 II 1890r. Elewacje o licu ceglanym, wystrój architektoniczny: detale kamienne, od strony peronów dach pulpitowy na żeliwnych kolumnach, stolarka arkadowa. Polichromia w stylu ceramiki pompejańskiej, wystrój arkadowo-lizenowy, gzyms i strop na gurtach, podział na 3 pola, ściany dekorowane boniami, sztukaterie, boazerie i zegar.   ul. Warszawska

 


 

Hotel "Pod Orłem" - zbudowany w latach 1897-1909 w miejscu dawnego zajazdu, jako "Hotel Pod Czarnym Orłem", w stylu późnego historyzmu. Wystrój wnętrz z czasu budowy.   ul. 11 Listopada 60-62
Dom Tkacza - zbudowany w 2 poł.XVIIIw. - budownictwo regionalne, drewniany o konstrukcji zrębowej. Mieszkanie i warsztat sukiennika - mistrza cechowego. Uszkodzony pożarem w 1951r. Spalony w 1987r. Zrekonstruowany 1987-1991r.   ul. Sobieskiego 51
Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót
Na skróty
bip - Biuletyn Informacji Publicznej
e-skrzynka podawcza
zapytajprezydenta - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
BUDZET
Budżet obywatelski
 „Płatności online” - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego
Pogoda i jakość powietrza
pomoc prawna
SPM
Konsultacje społeczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
geoportal - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
To jest aplikacja Webphone służąca do bezpłatnego dzwonienia do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.