Klaster turystyczny

 

KLASTER

„TURYSTYCZNA INICJATYWA KLASTROWA BIELSKA-BIAŁEJ”

 

Z inicjatywy naszego miasta, w sierpniu 2011 roku powstał w ramach projektu pn.: „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, branżowy klaster turystyczny pn.: „Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej”.

Celem klastra jest integracja szeroko pojętej branży turystycznej skupionej  w Bielsku-Białej, zawiązywanie i wsparcie powiązań kooperacyjnych, stymulowanie działalności innowacyjnej, przyczynianie się do transferu technologii oraz rozpowszechnianie informacji wśród członków klastra.  

Działania klastra mają na celu:

 • rozwój branży turystycznej i okołoturystycznej,
 • kreowanie produktów turystycznych,
 • podniesienie jakości technologicznej usług turystycznych,
 • wzrost wykorzystania innowacyjnych technologii w turystyce,
 • efektywne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek
  naukowo - badawczych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych 
  i władz lokalnych oraz regionalnych działających w obszarze turystyki,
 • wzrost poziomu świadomości informacyjnej turystów odwiedzających Bielsko-Białą,
 • wykreowanie nowego wizerunku Bielska-Białej, jako inteligentnego miasta atrakcyjnego turystycznie,
 • wzrost rozpoznawalności Bielska-Białej w aspekcie turystyki wspartej nowoczesną technologią, 
 • pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajobrazowych i kulturowych miasta,
 • wzrost konkurencyjności miasta na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz wzrost konkurencyjności każdego z klastrowiczów.

 

W ramach projektu pn.: „Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań „Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej” wykreowane i wdrożone zostaną innowacyjne narzędzia i produkty branżowe, takie jak miejska karta turystyczna skupiająca w sobie pakiety usług, propozycje rabatów i programy lojalnościowe, gry miejskie będące źródłem wiedzy o mieście i jego atrakcjach, czy multimedialny marketing zintegrowanych podmiotów z branży turystycznej, pozwalający na kompleksowy i atrakcyjny technicznie przekaz informacji o ofertach i propozycjach turystyczno - kulturalno - rekreacyjnych klastrowiczów.

 

Ponadto planuje się szereg działań promocyjnych związanych z realizacją projektu:

- krajowe i zagraniczne seminaria poświęcone produktom turystycznym, innowacji w turystyce, wykorzystania narzędzi informatycznych i multimedialnych ułatwiających współpracę,

 - wyjazdy studyjne do działających już klastrów, celem podpatrywania dobrych wzorców, czerpania z wiedzy i doświadczeń innych klastrowiczów oraz  zacieśnienia współpracy w ramach wspólnych inicjatyw klastrowych,

- imprezy tematyczne klastrowiczów celem prezentacji swoich usług, inicjatyw, prezentacji produktów oferowanych w ramach inicjatywy klastrowej.

 

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Panią Anną Bednarską - animatorem działań w ramach klastra: tel 33 812 6418, e-mail abednarska@cci.pl.

Adres strony klastra http://www.visitbielsko.pl/

 

 

 

Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót
Na skróty
bip - Biuletyn Informacji Publicznej
e-skrzynka podawcza
zapytajprezydenta - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
BUDZET
Budżet obywatelski
 „Płatności online” - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego
Pogoda i jakość powietrza
pomoc prawna
SPM
Konsultacje społeczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
geoportal - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
To jest aplikacja Webphone służąca do bezpłatnego dzwonienia do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.