Wydziały - WYREJESTROWANIE POJAZDU - (KASACJA, WYWÓZ ZA GRANICĘ)
WYREJESTROWANIE POJAZDU - (KASACJA, WYWÓZ ZA GRANICĘ)
 
 
Podstawa prawna
 
https://um.bielsko.pl/strona-4130-podstawy_prawne.html
 
Jednostka odpowiedzialna
 
Wydział Komunikacji
 
 
Wymagane dokumenty:
 
 
Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:
 
 
 
tablice rejestracyjne
 
 
 
dowód rejestracyjny
 
 
 
karta pojazdu - jeżeli była wydana
 
 
 
załączniki w zależności od okoliczności - patrz UWAGI
 
Do wglądu:
 
 
dowód osobisty
 
Termin załatwienia sprawy:
 
 
Do 30 dni.
 
Opłaty:
 
 
Opłata skarbowa:
 
 
 
decyzja – 10,00 zł
 
Uwagi:
 
 
1. Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - http://www.sekap.pl/) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).   
 
 
2. Pojazd podlega wyrejestrowaniu wyłącznie na wniosek właściciela w przypadku:
 
 
 
przekazania, w celu jego utylizacji do stacji demontażu pojazdów wyznaczonej przez wojewodę:
 
 
 
 
a) pojazdu kompletnego,
 
 
 
 
b) niekompletnego np. zespołów posiadających numery identyfikacyjne nadwozia, podwozia lub ramy
 
 
 
 
Warunkiem wyrejestrowania jest przedłożenie zaświadczenia o demontażu pojazdu.
 
 
 
kradzieży pojazdu, na podstawie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną oraz zaświadczenia z Policji o zgłoszeniu kradzieży
 
 
 
dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu za granicę, składając stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą
 
 
 
zniszczenia lub kasacji pojazdu za granicą na podstawie dokumentów potwierdzających to zdarzenie
 
 
 
dokumentów potwierdzających fakt trwałej i zupełnej utraty pojazdu - po uiszczeniu opłaty na rzecz gminy w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 44 z 2002r. poz. 419 z późniejszymi zmianami).
 
 
3. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
 
 
4. Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji z wyjątkiem pojazdu odzyskanego po kradzieży, zabytkowego, unikatowego oraz ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej.
Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót