Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 tony rocznie lub powyżej 5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne (dla wytwórców odpadów prowadzących instalację)

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2017r.  poz. 519 ze zmianami)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska

Kontakt

telefon 33 49 71 808, 33 4971 512

Ostatnia aktualizacja

27.03.2019

Pliki do pobrania:

Informacja