Poświadczenie oświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym oraz o powierzchni użytków rolnych dla potrzeb obrotu nieruchomościami rolnymi

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1496)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa

Wymagane dokumenty:

Wniosek dot. poświadczenia 
Oświadczenie

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni.

Opłaty:

Za poświadczenie pracy w gospodarstwie rolnym - 17,00 zł.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych oraz osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Wniosek