KONFERENCJA - „Uzależnienia, przemoc, wykluczenie - jak skutecznie pomagać osobom w życiowym kryzysie"

Uzależnienia, przemoc, wykluczenie

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż oraz Gmina Bielsko-Biała zapraszają na Konferencję na temat:

 "Uzależnienia, przemoc, wykluczenie - jak skutecznie pomagać osobom w życiowym kryzysie"

Konferencja dotycząca interdyscyplinarnej pomocy osobom dotkniętym uzależnieniem, przemocą, wykluczeniem w oparciu o doświadczenia instytucji i organizacji pozarządowych z Bielska-Białej odbędzie się w dniach: 27-28 listopada 2019 r. w Restauracji Wirtuozeria przy ul. Pocztowej 39 w Bielsku-Białej.

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom w trudnej sytuacji życiowej z Bielska-Białej. tj.: pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów, pedagogów, psychologów, pracowników służby zdrowia, pracowników systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym pracowników instytucji i agend samorządowych i państwowych, reprezentantów Sądów Okręgowego i Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, MOPS-u, POIK-u, Służby Zdrowia, a także przedstawicieli Kuratorium Oświaty, pedagogów szkolnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców Bielska-Białej, oraz osób i rodzin z problemem alkoholowym.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy i klauzula informacyjna dot. RODO znajduje się na https://bk-europe.pl/index.php/pl/konferencja-2019

Galeria zdjęć