Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym

Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym
Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości we współpracy z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców  - Konkurs z Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu 3: Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Konkurs o dofinansowanie w ramach Działania 1.2. dedykowany jest mikro, małym, średnim przedsiębiorstwom. Edycja konkursu w ramach tego Działania dysponuje alokacją o wysokości ponad 26 mln zł. Nabór zaplanowano od 30.11.2019 r. do 9.01.2020 r.

 

Do udziału w spotkaniu  zapraszamy wszystkich  przedsiębiorców zainteresowanych zakupem usług proinnowacyjnych, usług doradczych w zakresie innowacji lub usług wsparcia innowacji.  W trakcie spotkania omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.

 

W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o rejestrację na stronie www.scp-slask.pl w zakładce Szkolenia. Spotkanie ma charakter nieodpłatny.

 

Osoby do kontaktu:  Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71,  32 743 91 77 fax 32 743 91 61.

 

25.11.2019 r. Bielsko Biała, w godzinach 9.00–14.00

Hala wielofunkcyjna

(sala konferencyjna,  I piętro),

ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała.